Integrativ Gestalt Praksis - IGP : en ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching

  • Mikael Sonne

Resumé

Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006), kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.
Publiceret
22-10-2020
Sektion
Artikler