Akademisk kvarter | Academic Quarter

 

Akademisk kvarter er et peer reviewed online tidsskrift for humanistisk forskning. Tidsskriftets formål er at imødekomme efterspørgslen såvel som mangel på udbud af tilgængeligheden af kritisk forskning inden for den humanistiske og kulturvidenskabelige forskningstradition på de danske universiteter.

Målet er, at tidsskriftet løbende afdækker bestemte aktuelle temaer, men samtidig forsøger tidsskriftet også at sætte en standard for god forskning inden for netop emner og rammesætninger på humaniora.

Akademisk kvarter varetager international udveksling af de nyeste humanistiske forskningsresultater blandt forskere. Samtidig giver vi via den åbne og online publikationsform alle interesserede mulighed for at læse med over skulderen.

Tidsskriftet favner bredt, men placerer de enkelte numre inden for bestemte temarammer.

ISSN : 1904-0008.

Akademisk kvarter er optaget på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste.

Akademisk kvarter er finansieret af Det Frie Forskningsråd med bevillingen ID: DFF – 7013-00013.

Academic Quarter is a peer reviewed, online journal with humanistic research. The aim of the journal is to meet the demand for critical publication of topics from the humanistic and cultural-scientific research tradition from the Danish universities.

The journal will cover current themes, and at the same time it will seek to create a high standard of good communication and publication of research within the humanities. Academic Quarter has as its aim the exchange of research among international scholars, and at the same time it allows anybody to follow this exchange of the most recent research through its online and unrestricted form of publication.

The journal has a wide scope, but each issue concentrates on specific themes. Articles will be in Danish and English.

ISSN : 1904-0008.

Academic Quarter is authorized by the Danish bibliometrical system, and the journal is subsidized by Danish Council for Independent Research | Culture and Communication

Academic Quarter is financed by the Danish Council for Independent Research | Culture and Communication: Grant no. ID: DFF – 7013-00013.


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement